Thirrje për solidaritet për tronditjen sizmike në Shqipëri

Pas tronditjes nga tërmeti, solidarizimi i njerëzve ndihmon në sigurimin e strehimit, ushqimit dhe qetësisë për familjet e prekura.

Kontributi juaj i ndihmon të prekurit në shumë mënyra. Ju ftojmë të kontaktoni Kryqin e Kuq në vendin tuaj ose të dhuroni para në Kryqin e Kuq Shqiptar për të ndihmuar njerëzit në nevojë:

Emri i llogarisë bankare: Kryqi i Kuq Shqiptar

Emri i bankës: Raiffeisen Bank

Numri i llogarisë në EUR: 8020000135

IBAN: AL84202110130000008020000135

Numri i llogarisë në USD: 8030000135

IBAN: AL69202110130000008020000135

SWIFT Code: SGBALTX