Si mund të gjejnë markat role domethënëse në një botë të kthyer përmbys

Si do të ndryshojë roli i markave në një botë pas COVID-19?

Ne besojmë se për një të ardhme të afërt, konsumatorët do të zhvendosen poshtë në hierarkinë e nevojave të Maslow duke u përqëndruar në bazën e saj: ushqimi, familja dhe siguria. Markat që mund të adresojnë, ose që mund të zhvendosen për të adresuar këtë fokus të ndryshuar dhe për të gjetur rolin e tyre kuptimplotë në jetën e njerëzve, do të kenë sukses.

LEXO MË SHUMË >>>