SQ ENG

Te jetuarit sipas Stilit Italian

Gjatë sezonit të vjeshtës, Ambasada Italiane në Tiranë në bashkëpunim me ente të tjera të Sistemit Italian në Shqipëri organizonin një sërë eventesh nën tematikat kryesore të Javës së Gjuhës Italiane dhe të Javës së Kuzhinës Italiane në Shqipëri.
 
Dy Javët Italiane do të lidheshin së bashku nga një sërë aktivitetesh kulturore dhe objektivi ishte që i gjithë komunikimi të pëmbahej nën markën “Vivere all’Italiana”, strategjinë inovative të promocionit të integruar lançuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar.
 
Vivere All'Italiana - Poster - Settimana della Lingua Italiana in Albania
 
Për këtë, McCann Tirana zhvilloi një identitet vizual unik i cili tentonte të ilustronte se çfarë nënkupton të jetosh sipas stilit italian.
 
Vivere All'Italiana - Poster - Settimana della Cucina Italiana
 
Qasja kreative riprekte vizualisht disa prej figurave më të rëndësishme të kulturës dhe artit italian nëpërmjet një stili lehtësisht të identifikueshëm dhe më tej, synonte përdorimin e tyre si ambasadorë të mirfilltë të komunikimit.
 
Vivere All'Italiana - Settimana della Lingua Italiana - Brochure
 
Vivere All'Italiana - Settimana della Cucina Italiana - Brochure
 
Avantazhi kryesor i kësaj forme komunikimi përfaqësohej përmes lidhjeve shumë të ngushta kulturore midis dy vendeve, gjë që në këmbim garantonte njohjen e menjëhershme të personazheve si Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Grazia Deledda, Galileo Galilei, Gioachino Rossini, Sophia Loren, Anna Magnani, Totò, Rodolfo Valentino apo Domenico Modugno.
 
 
Ndërsa stili grafik i përdorur lejonte ndërlidhjen e komunikimit si dhe përdorimin më të fokusuar të personazheve rreth tematikave të secilës prej Javëve.
 
Vivere All'Italiana - Programmazione Culturale - Poster and bag
 
Vivere All'Italiana - Settimana della Lingua Italiana - Tshirt
 
Vivere All'Italiana - Settimana della Cucina - Roll-ups
Vivere All'Italiana - Settimana della Lingua Italiana - Brochure
 
Vivere All'Italiana - Settimana della Cucina Italiana - Brochure